Finartelle on myönnetty EU:n rakennerahaston mukaista tukea liiketoiminnan kehittämiseen vuosina 2022-2023.

Hankkeen julkinen nimi: Designalan tiennäyttäjäksi

Toimiala: 4641 Tekstiilien tukkukauppa

Hankkeen toteutuskunta: 285 KOTKA

Tukialue: Tukialue III

EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma

Toimintalinja : 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Hankkeen tiivistelmä ja tavoitteet:

Hankkeen tarkoitus on edistää Finarten sekä koko Suomen muotoilua toimimalla vastuullisuuden, läpinäkyvyyden, muotoilun sekä tehokkaan toiminnan tiennäyttäjänä, tähtäimenä kansainvälinen kasvu.