Finarten kehittämishanke

Olemme mukana Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa kehityshankkeessa, jonka tavoitteena on tehdä Finartesta designalan tiennäyttäjä (pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän
talouden näkökulmasta).