Muutosta ei tapahdu ilman muutosta.

 

Ilmastonmuutos on totta. Pieni askel kerrallaan haluamme vähentää myös omia päästöjämme ja hiilidioksidijalanjälkeämme tällä maapallolla.

Samaan aikaan ilmastotiedon ja tuotteiden ilmastovaikutusten pitäisi olla paremmin saatavilla. Siksi otimme selvää, mikä on käyttämiemme materiaalien hiilijalanjälki, jotta on helpompaa tehdä tietopohjaisia päätöksiä.

Lue alta raportimme ja miten aiomme vähentää päästöjämme.

Muutosta ei tapahdu ilman muutosta.

 

Ilmastonmuutos on totta. Pieni askel kerrallaan haluamme vähentää myös omia päästöjämme ja hiilidioksidijalanjälkeämme tällä maapallolla.

Samaan aikaan ilmastotiedon ja tuotteiden ilmastovaikutusten pitäisi olla paremmin saatavilla. Siksi otimme selvää, mikä on käyttämiemme materiaalien hiilijalanjälki, jotta on helpompaa tehdä tietopohjaisia päätöksiä.

Lue alta raportimme ja miten aiomme vähentää päästöjämme.

Hiilijalanjälkemme

Raaka-aineiden ja materiaalien tuotanto on merkittävä osa tuotteen hiilidioksidipäästöistä. Siksi aloitimme hiilijalanjälkemme tutkimisen siitä.

Mitä saimme selville? Kierrätetyt materiaalit voittavat aina.

Yhteen 140×200 kokoiseen mattoon tarvittava materiaali tuottaa keskimäärin

42,35 kg CO2 päästöjä

 

Se on yhtä paljon kuin

– 285 kilometriä autolla
– 42 litraa maitoa
–19 pihviä

Hiilijalanjälkemme

Raaka-aineiden ja materiaalien tuotanto on merkittävä osa tuotteen hiilidioksidipäästöistä. Siksi aloitimme hiilijalanjälkemme tutkimisen siitä.

Mitä saimme selville? Kierrätetyt materiaalit voittavat aina.

Yhteen 140×200 kokoiseen mattoon tarvittava materiaali tuottaa keskimäärin

42,35 kg CO2 päästöjä

 

Se on yhtä paljon kuin

– 285 kilometriä autolla
– 42 litraa maitoa
–19 pihviä

Materiaalien hiilidioksidipäästöt

Kierrätetty materiaali on aina vähäpäästöisin vaihtoehto*. Alla näet eri materiaalien hiilidioksidipäästöt.

Esimerkkejä tuotteidemme materiaalien hiilidioksipäästöistä (maton koko 140×200):

Materiaalien hiilidioksidipäästöt

Kierrätetty materiaali on aina vähäpäästöisin vaihtoehto*. Alla näet eri materiaalien hiilidioksidipäästöt.

Esimerkkejä tuotteidemme materiaalien hiilidioksipäästöistä (maton koko 140×200):

Näkökulmia hiilijalanjälkeen

* Laskelmat materiaalien hiilidioksipäästöistä ottavat huomioon vain raaka-aineen valmistuksesta koituvat päästöt. Siksi on hyvä huomioda myös muita näkökulmia:

1. Tuoreimpien metatutkimusten mukaan kierrätetyn raaka-aineen hiilidioksidipäästöt lasketaan nollana (ei päästöjä). Tämä ei kuitenkaan ota huomioon materiaalin tuottamista ennen kierrätykseen päätymistä (ns. ensimmäinen elämä) ja itse kierrätysprosessin aiheuttamia päästöjä. On myös huomiotava, että usein kierrätetyn raaka-aineen laatu on osittain heikompaa kuin neitseellisten raaka-aineiden laatu, mikä voi lyhentää käyttöikää. Yleisesti kierrätysraaka-ainetta pidetään kuitenkin parhaimpana vaihtoehtona ympäristölle.

2. Raaka-aineen päästöt eivät ole välttämättä ainoastaan huono asia. Tuotteen ympäristökuormitusta miettiessä on hyvä pohtia koko sen elinkaarta, tuotannosta aina kotiin ja kierrätykseen asti. Esimerkiksi villa materiaalina, korkeasta päästöstä huolimatta, voi olla puuvillaa kestävämpi vaihtoehto, sillä elinkaaren aikana sitä joudutaan pesemään vähemmän ja on usein kestävämpi käytössä.

3. Hiilidioksidipäästöjen lisäksi tekstiileillä on monta muuta ympäristövaikutusta, kuten veden käyttö, kemikaalit ja rehevöityminen. Suosittelemme tutustumaan muun muassa Higg’s Materials Sustainability Index -sivustoon, johon on koottu eri materiaalien vaikutuksia ympäristöön. Mitä tulet huomaamaan? Kierrätysmateriaalit ovat myös tässä vertailussa vahvoilla.

Näkökulmia hiilijalanjälkeen

* Laskelmat materiaalien hiilidioksipäästöistä ottavat huomioon vain raaka-aineen valmistuksesta koituvat päästöt. Siksi on hyvä huomioda myös muita näkökulmia:

1. Tuoreimpien metatutkimusten mukaan kierrätetyn raaka-aineen hiilidioksidipäästöt lasketaan nollana (ei päästöjä). Tämä ei kuitenkaan ota huomioon materiaalin tuottamista ennen kierrätykseen päätymistä (ns. ensimmäinen elämä) ja itse kierrätysprosessin aiheuttamia päästöjä. On myös huomiotava, että usein kierrätetyn raaka-aineen laatu on osittain heikompaa kuin neitseellisien raaka-aineiden laatu, mikä voi lyhentää käyttöikää. Yleisesti kierrätysraaka-ainetta pidetään kuitenkin parhaimpana vaihtoehtona ympäristölle.

2. Raaka-aineen päästöt eivät ole välttämättä ainoastaan huono asia. Tuotteen ympäristökuormitusta miettiessä on hyvä pohtia koko sen elinkaarta, tuotannosta aina kotiin ja kierrätykseen asti. Esimerkiksi villa materiaalina, korkeasta päästöstä huolimatta, voi olla puuvillaa kestävämpi vaihtoehto, sillä elinkaaren aikana sitä joudutaan pesemään vähemmän ja on usein kestävämpi käytössä.

3. Hiilidioksidipäästöjen lisäksi tekstiileillä on monta muuta ympäristövaikutusta: veden käyttö, kemikaalit, rehevöityminen.. Suosittelemme tutustumaan muunmuassa Higg’s Materials Sustainability Index sivustoon, johon on koottu eri materiaalien vaikutuksia ympäristöön. Mitä tulet huomaamaan? Kierrätysmateriaalit ovat myös tässä vertailussa vahvoilla.

Mitä aiomme tehdä?

 

Tällä hetkellä säästämme noin 35% hiilidioksidipäästöjä käyttäessämme kierrätysmateriaaleja. Mutta se ei vielä riitä.

Haluamme olla realisteja ja samalla kunnianhimoisia tavoitteissame. Siksi meillä on suunnitelma:

Parempia materiaaleja

80% tuotevalikoimastamme tulee olla ilmastoystävällisiä vuoteen 2025 mennessä*:

1. Kasvatetaan kierrätysmateriaaleista tehtyjen tuotteiden osuutta mallistossa 60%:sta 80 %:iin.

2. Lisätään nopeasti uudistuvien kasvikuitujen käyttöä.

3. Kehitetään ja otetaan käyttöön ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja villalle ja viskoosille, menettämättä kuitenkaan niiden hyviä ominaisuuksia.

Soiden ennallistaminen (Hiilipörssi)

Finarte on liittynyt Suomen Luonnonsuojeluliiton hallinnoimman Hiilipörssin jäseneksi ja tukijaksi.

Hiilipörssin avulla vähennämme ilmakehään vapautuvia kasvihuonekaasuja, kun suoalueita ennallistetaan. Turve on suurin ja tehokkain maalla oleva hiilivarasto ja sitä suojelemalla ehkäisemme kasvihuonekaasujen vapautumista ilmaan. Meille on tärkeää myös kokonaisvaltainen ympäristönäkökulma pelkän hiilijalanjälkemme kompensaation sijaan: Hiilipörssin avulla suojelemme myös luonnon monimuotoisuutta, vesistöjä ja vesistökuormitusta.

Puiden istutus

Yhdessä intialaisen tuottajamme IAG:n kanssa aloitamme suojellun puiden istutushankkeen Bhadohissa, Intiassa. Tavoitteenamme on luoda nopeasti uudistuva ja kasvava monimuotoinen alue, joka sitoo hiiltä ilmakehästä, parantaa paikallista ilmanlaatua sekä toimii myös virkistysalueena tehtaan työntekijöille. Tämä projekti on koronaviruksen takia suunniteltu alkavaksi syksyllä 2021.

Viimeaikaisten tutkimusten perusteella on arvioitu, että monen puulajikkeen metsityshankkeet voivat jopa kaksinkertaistaa alueen tehokkuuden hiilinieluna. Valitsemme yhdessä paikallisen järjestöpartnerin kanssa parhaat mahdolliset lajikkeet ottaen huomioon alueen ilmaston ja muut ominaisuudet.

Mitä aiomme tehdä?

 

Tällä hetkellä säästämme noin 35% hiilidioksidipäästöjä käyttäessämme kierrätysmateriaaleja. Mutta se ei vielä riitä.

Haluamme olla realisteja ja samalla kunnianhimoisia tavoitteissame. Siksi meillä on suunnitelma:

Parempia materiaaleja

80% tuotevalikoimastamme tulee olla ilmastoystävällisä vuoteen 2025 mennessä*:

1. Kasvatateaan kierrätysmateriaaleista tehtyjen tuotteiden osuutta mallistossa 60%:sta 80 %:iin.

2. Lisätään nopeasti uudistuvien kasvikuitujen käyttöä

3. Kehitetään ja otetaan käyttöön ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja villalle ja viskoosille, menettämättä kuitenkaan niiden hyviä ominaisuuksia

Soiden ennallistaminen (Hiilipörssi)

Finarte on liittynyt Suomen Luonnonsuojeluliiton hallinnoimman Hiilipörssin jäseneksi ja tukijaksi.

Hiilipörssin avulla vähennämme ilmakehään vapautuvia kasvihuonekaasuja kun suoalueita ennallistetaan.  Turve on suurin ja tehokkain maalla oleva hiilivarasto ja sitä suojelemalla ehkäisemme kasvihuonekaasujen vapautumista ilmaan. Meille on tärkeää myös kokonaisvaltainen ympäristönäkökulma pelkän hiilijalanjälkemme kompensaation sijaan: Hiilipörssin avulla suojelemme myös luonnon monimuotoisuutta, vesistöjä ja vesistökuormitusta.

Puiden istutus

Yhdessä intialaisen tuottajamme IAG:n kanssa aloitamme suojellun puiden istutushankkeen Bhadohissa, Intiassa. Tavoitteenamme on luoda nopeasti uudistuva ja kasvava monimuotoinen alue, joka sitoo hiiltä ilmakehästä, parantaa paikallista ilmanlaatua sekä toimii myös virkistysalueena tehtaan työntekijöille. Tämä projekti on koronaviruksen takia suunniteltu alkavaksi syksyllä 2021.

Viimeaikaisten tutkimusten perusteella on arvioitu, että monen puulajikkeen metsityshankkeet voivat jopa kaksinkertaistaa alueen tehokkuuden hiilinieluna. Valitsemme yhdessä paikallisen järjestöpartnerin kanssa parhaat mahdolliset lajikkeet ottaen huomioon alueen ilmaston ja muut ominaisuudet.

Miten raportti toteutettiin

 

Tämä tutkimus toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1. Identifioimme viimeisimmän tutkimustiedon käyttämiemme tekstiiliraaka-aineiden hiilidioksipäästöistä.

2. Tutkimme käyttämiemme materiaalien osuutta ja painoa per neliö kunkin mallin osalta (vuonna 2018 valmistettu mallisto).

3. Laskimme materiaalin hiilidioksidipäästöt per neliömetri jokaisesta mallista.

Miten raportti toteutettiin

 

Tämä tutkimus toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1. Identifioimme viimeisimmän tutkimustiedon käyttämämmiemme tekstiili raaka-aineiden hiilidioksipäästöistä.

2. Tutkimme käyttämiemme materiaalien osuutta ja painoa per neliö kunkin mallin osalta (vuonna 2018 valmistettu mallisto)

3. Laskimme materiaalin hiilidioksidipäästöt per neliömetri jokaisesta mallista

Muutosta ei tapahdu ilman muutosta

 

“Omien arvojemme mukaan eläminen on jokaiselle meistä tärkeää, nyt ehkä tärkeämpää kuin koskaan.

Haluan työssäni aina kyseenalaistaa miksi ja miten tuotamme lisää tuotteita maailmaan, joka on jo täynnä tavaraa. Tämä kysymys on ollut läsnä alusta asti.

Tiedän kuitenkin, että koti on ihmisen turvasatama ja kauniit, huolella tehdyt käytännölliset asiat ovat merkityksellisiä. Siksi koenkin tärkeänä, että jatkamme tällä tiellä tehden kestäviä ja vastuullisia vaihtoehtoja.

Vielä on monta askelta otettavana, mutta tärkeää on aloittaa.

– Larissa Immonen, Finarten toimitusjohtaja toisessa polvessa

Muutosta ei tapahdu ilman muutosta

 

“Omien arvojemme mukaan eläminen on jokaiselle meistä tärkeää, nyt ehkä tärkeämpää kuin koskaan.

Haluan työssäni aina kyseenalaistaa miksi ja miten tuotamme lisää tuotteita maailmaan, joka on jo täynnä tavaraa. Tämä kysymys on ollut läsnä alusta asti.

Tiedän kuitenkin, että koti on ihmisen turvasatama ja kauniit, huolella tehdyt käytännölliset asiat ovat merkityksellisiä. Siksi koenkin tärkeänä, että jatkamme tällä tiellä tehden kestäviä ja vastuullisia vaihtoehtoja.

Vielä on monta askelta otettavana, mutta tärkeää on aloittaa.

– Larissa Immonen, Finarten toimitusjohtaja toisessa polvessa

Mitä seuraavaksi ?

 

Tämä oli vasta yksi ensimmäisiä askeleita kohti ilmastoystävällisempää mallistoa (olemmehan tehneet tuotteita kierrätysmateriaaleista jo vuodesta 1985).

Seuraavaksi aiomme tutkia miten muut prosessit, kuten tuotanto, logistiikka sekä tukitoiminnot aiheuttavat päästöjä ja kuinka voimme niitä vähentää.

ILMASTOYSTÄVÄLLISIÄ POIMINTOJA

Mitä seuraavaksi ?

 

Tämä oli vasta yksi ensimmäisiä askeleita kohti ilmastoystävällisempää mallistoa (olemmehan tehneet tuotteita kierrätysmateriaaleista jo vuodesta 1985).

Seuraavaksi aiomme tutkia miten muut prosessit, kuten tuotanto, logistiikka sekä tukitoiminnot aiheuttavat päästöjä ja kuinka voimme niitä vähentää.

ILMASTOYSTÄVÄLLISIÄ POIMINTOJA